Contracte

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENSIUNE
CENTRALIZATOR PRIVIND CONTRACTELE AFLATE ÎN DERULARE
Nr. crt. CONTRACT Obiectul contractului Furnizor/prestator Valabilitate contract Valoare contract
1. Contract de prestări servicii nr. 366717/31.07.2020 prestări servicii privind programe de calculator SC TH JUNIOR SRL 01.08.20-31.07.21